ABET

         Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Lisans Programı ABET tarafından akredite edilmiştir.

Görevimiz

• Yeterli bilgi birkimi, yetenekler, özgüven ve sorumluluk duygusu, etik değerler, değişen şartlara uyum gösterebilen ve yaşam boyu eğitimin önemini kavramış ve bu özellikler sayesinde sürekli ihtiyaç duyulan ve ilk tercih olan kimya mühendisleri yetiştirmek,

• Kendilerini öğrenme ve öğretmeye adamış, araştırma geliştirme faaliyetleri için gerekli tutku, potansiyel ve disipline sahip öğrenciler yetiştirmek,

• İleri seviyede ve özgün araştırma faaliyetleri sürdürmek,

• Başta kimya sektörü olmak üzere bütün üretim sektörlerine, gelişen teknolojiler ışığında destek olmak,

Program Eğitim Amaçları

1. Mezunlarımız, kimya ve petrokimya, biyoteknoloji, ilaç ve enerji gibi kimya ile ilgili sektörlere katkı sağlarlar, kimya mühendisliği proses ve araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve işletilmesinde anahtar rol oynarlar.

2. Mezunlarımız, dünyanın önde gelen akademik enstitülerinde lisansüstü eğitim alırlar ve kimya mühendisliği ile ilgili alanlarda uluslararası düzeyde araştırma yaparlar.

3. Mezunlarımız, rekabetçi ve sürekli değişen endüstriyel ve akademik ortamlar ile yeni ortaya çıkan pozisyon ve sektörlerde başarılı olurlar ve öncülük ederler.

Programın Faydaları

Kimya Mühendisliği programı mezunlarının aşağıdaki özellikleri taşımaları beklenmektedir:

1. Bilim, matematik ve mühendislik bilgilerini uygulayarak kompleks mühendislik problemlerini tanımlama, formule etme ve çözme yetisi,

2. Mühendislik tasarımını ekonomik, evrensel, sosyal, çevresel, sağlık ve güvenlik ile ilgili sınırlamalar içerisinde ve ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde uygulama yetisi

3.  Farklı altyapılara sahip izleyicilerle verimli bir şekilde iletişim kurma yetisi,

4. Mesleki ve etik sorumlulukların özümsenmesi ve mühendislik uygulamalarının küresel, evrensel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurarak karar verme yetisi,

5. Bir takımda verimli olarak çalışarak, liderlik gösterme, işbirlikçi ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratma, hedef belirleme, iş bölümü planlama ve amaca ulaşma yetisi, 

6. Deney tasarlama ve uygulama, verileri yorumlama ve analiz ve mühendislik muhakemesiyle sonuca varma yetisi,

7. İhtiyaç duyulan yeni bilgilerin öğrenilmesi, kullanılması ve gerekli öğrenme stratejilerini kullanma yetisi.

Bahar ve Güz Dönemi

Hazırlık Sınıfı

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Toplam Lisans Öğrencisi (Hazırlık hariç)

Mezun

2015 - 2016

42

45

52

82

93

314

63

2016 – 2017

77

43

54

56

133

363

43

2017 – 2018

71

68

40

55

122

356

67

2018 – 2019

76

62

68

41

123

370

57

2019 - 2020

71

77

59

65

91

363

63

2020 - 2021

62 75 72 53 99 361 61

2021 - 2022

67 80 72 71 100 390 -