DANIŞMA KURULU

Kimya sektöründe üst düzey yönetici mezunlarımızdan ve öğretim üyelerinden oluşan Danışma Kurulumuz, yeni mezun mühendislerden beklentileri ve sektörün ihtiyaçları konusunda bölüm ve öğrencilerimiz ile görüş alışverişinde bulunmaktadırlar. 

Yeni başlattığımız bir uygulama ile, danışma kurulu üyelerimiz öğrencilerimize mentorluk yapmakta, öğrencilerimiz sektör ve gelecekteki kariyerleri hakkında merak ettikleri konuları mentörlerine danışabilmektedir.