Lisans Ders Açıklamaları

CHE 110 Kimya ve Biyosistem Mühendisliğine Giriş
Credits:
3
Introduction and history of chemical and biochemical engineering. Chemical industries and industrial biotechnology applications in Turkey. Principles and applications of material balance calculations of continuous steady-state processes. Introduction to process flowsheet simulation, computational techniques and software applications. Introduction to chemical engineering design and economics.
CHE 201Fizikokimyasal Sistemler I
Credits:
3
CHE 202Fizikokimyasal Sistemler II
Credits:
3
CHE 203Fizikokimyasal Sistemler Lab.**
CHE 211Kütle ve Enerji Denklikleri
Credits:
4
CHE 222Biyosistemlere Giriş
Credits:
3
CHE 232Akışkanlar Mekaniği
Credits:
3
CHE 302Kimya Mühendisliği Laboratuvarı
ChE 310Makromoleküler Sistemlere Giriş
CHE 321Kimya Mühendisliği Thermodinamiği
Credits:
4
ChE 330Ayırma Teknolojileri
CHE 333 Isı Aktarımı
Credits:
3
http://www.che.boun.edu.tr/Courses/che333/che333.html
CHE 334Kütle Aktarımı ve Temel İşlemler
Credits:
4
CHE 342Reaksiyon Kinetiği ve Reaktör Tasarımı
Credits:
4
CHE 353Kimyasal ve Biyokimyasal Prosesler
Credits:
3
CHE 383Kimya Müh. Uyg. Olasılık ve İstatistik
Credits:
3
CHE 386Modelleme ve Optimizasyon
Credits:
3
CHE 401Kimya Müh. ve Biyoteknoloji Lab
ChE 411Protein Etkileşimleri: Moleküllerden Ağyapılara
ChE 412Biyopolimerlerin Yapı, Fonksiyon ve Benzetimi
ChE 413Makromoleküler Sistemlerin Tasarımı ve Benzetimi
ChE 414Polimer Sistemlerinin Fiziksel Özellikleri
ChE 417Mikroakışkanlar ve Uygulamaları
ChE 421Biyoteknolojide Genetik Mühendisliği Uygulamaları
ChE 422Moleküler Biyoteknoloji
ChE 427Biyoreaksiyon Mühendisliği
ChE 430Ayrıştırma Süreçleri
CHE 433Kimyasal İşlem Brimlerinin Tasarımı
Credits:
3
ChE 440Heterojen Kataliz
ChE 441Hidrojen Teknolojileri
ChE 442Katı Katalizörlerin Tasarımı
ChE 443Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
ChE 444Yakıt Hücreleri ve Kataliz
ChE 450Enerji Teknolojisi
ChE 460Kimya Sanayiinde Toplam Kalite Mühendisliği
CHE 462Kimya Tesisi Tasarımı ve Ekonomisi
Credits:
3
ChE 463Biyosüreç Tasarımı
ChE 465Kimyasal Madde Fabrikalarında İşletme ve Çevre Emniyeti
CHE 475Süreç Dinamiği ve Denetimi
Credits:
3
ChE 476Bilgisayar Destekli Süreç Tasarımı ve Sentezi
ChE 478Maliyet ve Risk Mühendisliği
ChE 479Süreç Tanımlama ve Gözlemleme
ChE 480Isı Mühendisliğinde Özel Konular
ChE 484Transport Proseslerine Uygulamalarıyla Spektral Yöntemler
CHE 492Proje
Credits:
4