Yeni program 2020/2021 akademik yılı veya daha sonra ilk dönemine başlayan öğrenciler için geçerlidir

Birinci Dönem

Kredi

ACTS*

İkinci Dönem

Kredi

ACTS*

ChE

555

Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik ve Modelleme 1 **

3

8

ChE

622

İstatistiksel Termodinamik

3

10

ChE

579

Lisansüstü Seminer

0

2

ChE

642

Katalitik Reaktör Analizi ve Tasarımı

3

10

ChE

631

İleri Akışkanlar Mekaniği

3

10

--

--

Seçmeli

3

5

--

--

Seçmeli***

3

8

--

--

Seçmeli

3

5

--

--

Seçmeli

3

8

 

 

 

 

 

Toplam

12

36

Toplam

12

30

                   

 

Kredi

ACTS

         

ChE

690

Yüksek Lisans Tezi

0

60

         
                   

Toplam Kredi 

24

             

Toplam ACTS

126

             
                   
                     

* ACTS ve krediler alınabilecek en az değerlerdir

** ChE 555 dersini lisansta alan öğrenciler yerine ChE kodlu yüksek lisans dersi almalıdır.

*** Seçmeli dersler yüksek lisans danışmanının onayına bağlıdır.

Eski program 2020/2021 akademik yılından önce ilk dönemine başlayan öğrenciler için geçerlidir

Birinci Dönem Kredi AKTS
ChE 555 Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik ve Modelleme 1 3 8
ChE 631 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 8
-- Seçmeli Ders 3/4 7/8
-- Elective 3 7
ChE 579 Lisansüstü Seminer 0 2
    12/13 32/33
İkinci Dönem Kredi AKTS
ChE 642 Katalitik Reaktör Analizi ve Tasarımı 3 8
ChE 622 İstatistiksel Termodinamik 3 8
-- Seçmeli Ders 3 7
-- Seçmeli Ders 3 7
    12 30
  Kredi AKTS
ChE 690 Yüksek Lisans Tezi 0 60
    60

Total Credits: 24/25
Total ECTS: 122/123