Eğitim

- Yaratıcılık ve düşünce gücünü geliştiren interaktif ve bilgisayar destekli eğitim
- Öğretim üyelerince bireysel danışmanlık ve etkin araştırma görevlisi desteği
- Tasarım ve uygulama ağırlıklı eğitim
- Deneysel ve hesaplamalı nitelikte, bireysel ve ekip çalışması içeren projeler
- Proje yönetim, sunum ve raporlama teknikleri
- Lisans düzeyinde 21. yüzyıl ileri teknolojilerine odaklı seçmeli uzmanlaşma alanları ve araştırma olanakları