Lisansüstü Ders Açıklamaları

ChE 510Polimerik ve Biyolojik Sistemlerde Thermodinamik
ChE 511Polimer İşleme İlkeleri ve Modelleme
ChE 512Makromoleküler Sistemlerin Hiyerarşik Modellemesi
ChE 516Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoenformatik
ChE 518Polimerlerin Konformasyon İstatistiği ve Dinamiği
ChE 520Biyokimya Mühendisliğinde Ayırma İşlemleri
ChE 525Temel Gıda Mühendisliği
ChE 529Metabolik Mühendislik
ChE 531Polimerlerin Mekanik Özellikleri
ChE 538Polimer Uygulamaları
ChE 540Termokimyasal Kinetik
ChE 541Mikroreaksiyon Mühendisliği
ChE 542Sürdürülebilir Teknolojilerin Analizi
ChE 543Çevre Dostu Teknolojiler için Katalizörler
ChE 550Kimyasal Süreçlerde İstatistiksel Yöntemler
ChE 555 Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik ve Modelleme 1
ChE 556Kimya Mühendisleri için Uygulamalı Matematik ve Modelleme 2
ChE 566Proses Mühendisliği Stratejileri
ChE 577Risk ve Belirsizlik Altında Tasarım ve Operasyon
ChE 578Kimyasal Süreçlerin Dinamik Optimizasyonu
ChE 579Lisansüstü Seminer
Credits:
0
ChE 582Kimya Müh. Uzm. Konusu: Kimya Müh. İleri Seviye Hesaplama Teknikleri
ChE 591Moleküler Biyoteknoloji Teknik ve Uygulamaları
ChE 610Polimer Bilimi ve Mühendisliğinde İleri Konular
ChE 620Biyolojik Sistemler Mühendisliğinde Güncel Konular
ChE 621Evre Dengeleri
ChE 622İstatistiksel Termodinamik
Credits:
3
ChE 626İleri Evre Dengeleri Hesaplamaları
ChE 631 İleri Akışkanlar Mekaniği
Credits:
3
ChE 634Arayüzeysel Taşınım Olayları
ChE 637İleri Kütle Aktarımı
ChE 642Katalitik Reaktör Analizi ve Tasarımı
Credits:
3
ChE 670İleri Kimyasal Proses Kontrol Konuları
ChE 672İleri Seviye Proses Kontrolü
ChE 688Kimya Müh. Uzm. Konusu: Biyomoleküler Makinelerde Katlama, Bağlanma ve Alosteri
ChE 689Kimya Müh. Uzm. Konusu: Heterojen Katalizörlerde Kinetik Çalışmalar
ChE 690Yüksek Lisans Tezi
Credits:
0